Logo Gmina Wilczyce

News

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16.07.2019

Wójt Gminy Wilczyce zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,


2) 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

                       Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji, gdyż do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość.

            Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień 2019 r. w oparciu
o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej
z podwyższenia stawki.

Powodem zmiany stawek są wyniki rozstrzygniętego 15 maja 2019 roku postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce.

W związku z powyższym drastycznie zwiększą się koszty związane z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem odpadów.

            Dotychczasowa kwota jaką Gmina Wilczyce płaciła miesięcznie przedsiębiorcy odbierającemu odpady, po w/w przetargu wzrośnie o około 59 %.

            Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w niniejszej uchwale ustalono na takim poziomie, aby pokryły one koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wilczyce, obejmujące koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.