Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn. " Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120"

Nr referencyjny: ZP.271.2.2021

Wilczyce, dnia 25.06.2021 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE
 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, informuje, że w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. " Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120"

W postępowaniu wpłynęło  7 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.06.2021r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, który uzyskał najwyższą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (miesiące)   

Ilość punktów uzyskanych łącznie

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

60,00

40,00

100,00

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (miesiące)   

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k

Ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

57,28

40,00

97,28

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

53,08

40,00

93,08

3

F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G, 27-225 Pawłów

49,58

40,00

89,58

5

Konsorcjum Firm

PBI Infrastruktura S.A. – Lider Konsorcjum

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

46,17

40,00

86,17

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. Z o.o.

Ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice

NIP: 6642130210

53,16

40,00

93,16

7

„BUDROMOST-STARACHOWICE”

Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

NIP: 6641936388

47,21

40,00

87,21

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.